Kazalci kakovosti

Kazalci kakovosti Lekarne Toplek

Kazalce kakovosti spremljamo in objavljamo v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti (ZLD-1) (Uradni list RS št. 85/16). Vpeljan imamo sistem kakovosti, saj smo procesno organizirani.

1. Med zelo pomembnimi kazalci kakovosti je komplianca, ki nam pove, kako razumljivi smo bili pri navodilih za pravilno uporabo zdravil, predpisanih na recept.

2. Naslednji sklop kazalcev kakovosti je odraz kompetenc naših svetovalcev.
Skrbimo, da se naši svetovalci kontinuirano seznanjajo in usposabljajo za izdajo vseh izdelkov, ki jih najdete v lekarni in vam zato lahko najbolj uspešno pomagajo pri reševanju vaših težav. Za kompetence naših svetovalcev skrbimo z načrtovanim osebnim razvojem in udeležbo na izobraževanjih in usposabljanjih, ki so neodvisni od dobaviteljev.

3. Pri izboru izdelkov za zdravje, ki jih uvrstimo na naše police, uporabljamo visoke strokovne standarde. Pri prevzemu sledimo predpisom veljavne Dobre lekarniške prakse.

4. V lekarni v skladu z dobro lekarniško prakso skrbimo za strokovno shranjevanje naših izdelkov.
Zaradi zavezanosti k skrbi za zdravje obiskovalcev, ki našo lekarno razlikuje od ostalih prodajnih kanalov, je tudi razporeditev izdelkov podrejena strokovnim in ne komercialnim kriterijem. Na tak način olajšamo strokovno delo, obenem pa skušamo obvarovati svoje obiskovalce pred nepremišljenimi nakupi, ki ne dodajajo vrednosti njihovemu zdravju.

5. Ocenili smo stopnjo tveganja zaradi prekinitve operativnih procesov. Za ustrezen varnostni profil skrbimo tudi s strokovnimi evidencami.
V skladu z Dobro lekarniško prakso preverjamo usklajenost recepta z veljavno zakonodajo in strokovnimi kriteriji ter ugotovljene neskladnosti sproti odpravljamo.

6. Skrbimo za okolje in zato sprejemamo zdravila s pretečenim rokom uporabnosti med celotnim odpiralnim časom.

7. Kakovost časovne obravnave naših obiskovalcev se odraža s pretočnostjo na vsakem izdajnem mestu.
Z digitalizacijo vrstnega reda smo poskrbeli, da se obiskovalci zvrstijo pri prostemu svetovalcu v zaporedju, ki je enako zaporedju vstopa v lekarno.

Za vse objavljene kazalce kakovosti imamo dokazila, ki so na vpogled pristojnim organom.