Strokovno shranjevanje

Shranjevanje

Lekarne moramo v skladu z Dobro lekarniško prakso spremljati pogoje shranjevanja izdelkov, kar izkazujemo s kazalcem kakovosti:

  • delež izdelkov, ki jih hranimo v dokumentirano - kontroliranih pogojih (merjenje temperature in vlage) = 100%