Vaši svetovalci

Svetujejo vam magistri farmacije

V Lekarni Toplek obiskovalcem svetujemo izključno magistri farmacije, ki se redno usposabljamo na vseh področjih delovanja lekarne. Ne glede na to, h komu boste prišli na vrsto, boste deležni enako kakovostne strokovne obravnave.

Strokovnost pri izdaji zdravil na recept spremljamo v presečnih študijah o komplianci v sodelovanju z IRRK.