Varnostni profil

Varnostni profil

Navkljub visokim standardom v nabavi lahko pride tudi pri uporabi izdelkov za zdravje do neželenih učinkov, ki jih v skladu s strokovnimi smernicami v lekarni redno spremljamo. Kazalci kakovosti, ki odražajo našo skrb za vašo varnost, so:

  • delež medicinskih pripomočkov, ki imajo znan razred tveganja za uporabnika = 100%
  • delež svetovalcev, ki obvladujejo sistem farmakovigilance = 100%
  • delež svetovalcev, ki obvladujejo sistem nutrivigilance = 100%
  • delež svetovalcev, ki obvladujejo sistem vigilance medicinskih pripomočkov = 100%
  • delež svetovalcev, ki obvladujejo sistem kozmetovigilance = 100%