Nabava

Nabava

Proces nabave je eden od ključnih procesov v lekarni, zato je pomembno, da pri obeh relevantnih kazalcih kakovosti ni odstopanj:

  • delež dobaviteljev, ki so registrirane veledrogerije = 100%
  • delež izdelkov, za katere imamo definirane standarde za vključitev v prodajni program = 100%