Kompetence svetovalcev

Kompetence svetovalcev izražajo skrb za vaše zdravje

Kazalci kakovosti, ki odražajo kompetence naših svetovalcev, so:

1. delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z veljavno licenco = 100%
2. delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z zaključenim homeopatskim šolanjem = 64%
3. delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 82%