Vrstnega reda

Vrstni red obravnave obiskovalcev pri svetovalcih

Kazalec kakovosti, ki odraža enakomernost dostopnosti do svetovalcev glede na vstop obiskovalcev, je:

  • delež obiskovalcev lekarne, ki si lahko zagotovi vrstni red obravnave pri svetovalcu glede na prihod v lekarno = 100%