Komplianca

Najpomembnejši kazalec kakovosti

Komplianco smo na zadnje izmerili leta 2014 z anketiranjem obiskovalcev, ki so v naši lekarni prevzeli zdravila na recept.

Za uporabnike najpomembnejši rezultati so:

  • Delež obiskovalcev, ki poznajo pogostnost jemanja prejetega zdravila = 83,7 %
  • Delež obiskovalcev, ki vedo, kako pogosto jemati prejeto zdravilo = 92%
  • Delež obiskovalcev, ki vedo, koliko prejetega zdravila jemati naenkrat = 91, 7%
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo predpisani čas jemanja prejetega zdravila = 66,7 %
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice prepogostega jemanja prejetega zdravila = 40,7 %
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice nejemanja prejetega zdravila = 71,6 %
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo posledice jemanja prejetega zdravila izven časovnih okvirov = 64 %
  • Delež obiskovalcev, ki poznajo možne stranske učinke prejetega zdravila = 23,9 %