Kompetence svetovalcev izražajo skrb za vaše zdravje

Kazalci kakovosti, ki odražajo kompetence naših svetovalcev, so:

  • delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z veljavno licenco = 100%
  • delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z IRRK certifikatom o poznavanju osnov področja prehranskih dopolnil = 100%
  • delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije s P3 Professional licenco = 90%
  • delež obiskovalcev lekarne, ki jih obravnavana magister farmacije z zaključenim homeopatskim šolanjem = 90%