Dobro sodelovanje temelji na spoštovanju

Z vsemi poslovnimi partnerji se trudimo za dobro in uspešno sodelovanje.

Radi prisluhnemo strokovnim sodelavcem, zato vas sprejemamo le v vnaprej dogovorjenih terminih. Za sestanek se lahko dogovorite pri vodji posameznega področja po elektronski pošti. Prosimo, da nas ne kličete po telefonu, saj smo navadno za pultom z našimi obiskovalci.

Vodja področja zdravil na recept je Milica Belšak, mag. farm.,

magistra.belsak@lekarna-toplek.si

    nadomešča jo magistra.pihler@lekarna-toplek.si

Vodja področja zdravil brez recepta je Barbara Bednjanič, mag. farm.,

magistra.bednjanic@lekarna-toplek.si

Vodja področja medicinskih pripomočkov je Aleš Kosec, mag. farm.,

magister.kosec@lekarna-toplek.si

Vodja področja prehrane in prehranskih dopolnil je Dunja Mahorič, mag. farm.,

magistra.mahoric@lekarna-toplek.si

Vodja področja kozmetike je Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.,

magistra.cafuta@lekarna-toplek.si

Vodja področja veterinarskih izdelkov je Katja Pukšič, mag. farm.,

magistra.debelak@lekarna-toplek.si

Vodja področja homeopatije je Milica Belšak, mag. farm

magistra.belsak@lekarna-toplek.si

Vodja področja galenskih izdelkov, razkužil in repelentov je Brigita Pihler Veselič, mag. farm.,

magistra.pihler@lekarna-toplek.si

Skrbimo za kakovostno delo na vseh področjih, zato obiske strokovnih sodelavcev ocenjujemo v  sistemu IRRK.